Sognepræst - deltid

Embedsbeskrivelse 25% sognepræst

Tikøb pastorat - Gurre og Tikøb sogne i Nordsjælland - søger 25% deltids sognepræst.

Tikøb Pastorat søger deltidssognepræst til de 2 landsogne Gurre og Tikøb. I pastoratet er desuden ansat en kirkebogførende sognepræst, ligesom der samarbejdes tæt med de omkring liggende sogne. Under pastoratet hører også fængselskirken ved Horserød Statsfængsel, hvor der er ansat en 75% sognepræst.  

Du vil i stillingen som 25% sognepræst ca. hver 5. uge varetage gudstjenesterne om søndagen og ugens øvrige tjenester i både Tikøb og Gurre. Ved sognepræstens fridage og ferie vil du yderlige skulle varetage konfirmandundervisningen ligesom du forventes at deltage i dele af børnearbejdet i sognene efter aftale sognepræsten og menighedsrådene.

I Gurre og Tikøb – sogne er der minikonfirmander fra august – maj og sandwichgudstjenester som familie-aftengudstjenester i Gurre ca. engang om måneden.

Vi søger en præst, der kan holde en prædiken, der forholder sig til både Evangeliet, men også hverdagen og som er relevant og vedkommende for mennesker i dag. En, der har noget på hjerte og som kan forkynde det kristne budskab for alle aldre i vore to sogne.

Der er et godt samarbejde mellem de to sognes menighedsråd, hvor der holdes 2 fælles menighedsrådsmøder årligt, lige som der samarbejdes om det fælles personale og mange fælles aktiviteter som korarbejde, babysamlesang og rytmik, børneklub, litteratur aften og sogneeftermiddage.

Gurre og Tikøb sogne ligger midt i det naturskønne Nordsjælland, tæt på Gribskov, Esrum og Gurre Sø og Hornbæk strand, tæt på 2 aktive handels og uddannelsesbyer og omgivet af flere kulturhistoriske perler og blot 10 min i bil fra Kystbanen og motorvejen til København.

Spørgsmål om stillingen, de 2 kirker og de 2 sogne kan rettes til formand for Tikøb Menighedsråd Lisbeth Dragsbæk på tlf.  4077 6859, til formand for Gurre Menighedsråd Mette Joanesarson på tlf. 2923 4618 og til sognepræst Rikke Pedersen på 6146 2616.