Mindeord for Hans Schiønnemann

Tidligere formand og menighedsrådsmedlem Hans Schiønnemann blev begravet fra Tikøb Kirke ved en smuk ceremoni præget af Hans store musik interesse. Hans har boet det meste af sit voksne liv på Slamat, hvor han stiftede familie med Sofie Breengaard.

Der skal her lyde en stor tak til Hans for den store indsat han har gjort for Tikøb by og Sogn, såvel som træner i idrætsforeningen som i skolebestyrelsen og de seneste år i Tikøb Menighedsråd, hvor specielt musiklivet ved kirken og børne- og ungdomskoret lå hans hjerte nær. Trods alvorlig sygdom deltog Hans i Menighedsrådsmøderne lige til det sidste. Vi vil savne hans indsigt. Æret være hans minde.