Farvel til Hanne Storebjerg

Den 1. juli går Fængselspræst Hanne Storebjerg på pension efter 16 års ansættelse.  Hanne har ydet en kæmpe stor indsat for udviklingen af fængselskirken, og for alle de indsatte hun har været i berøring med igennem alle årene. For mange indsatte er kirken et frirum og Hanne har taget imod dem alle høj som lav. Der udover har Hanne også haft tjenester i Gurre og Tikøb Kirke, som fast vikar for sognepræsten, hvilket vi alle har sat stor pris, på.

Hanne har i fængslet arrangeret julemiddag og skaffet små gaver til så vel de indsatte som deres børn, slået katten af tønden til fastelavn og holdt Påskefrokost, blandt mange andre ting, f.eks. studiekredse og samtale grupper. Hanne har stået på pinde for at skaffe de indsatte og især deres børn bare lidt ekstra i en svært tid, alt fra tøj til små gaver og måske en enkelt pakke cigaretter. 

Hanne har også et stort hjerte overfor Fangekoret i Horserød. Sammen med organisten Gulli drager de gerne ud og synger i kirkerne, små koncerter eller deltagelse i gudstjenester. Det er ikke uden tydelige stolthed, når hun har inviteret Menighedsrådene og ansatte ved kirkerne, til Nytårskoncert i fængslet med efterfølgende kaffe, eller når Fangekoret ledsager hende til sandwichgudstjenester i Gurre Kirke.

Netop sandwichs gudstjenester har Hanne startet op i Gurre Kirke og igennem de 16 år der er gået, er de blevet en fast del af de gudstjenester der er i Gurre, med stor succes.

Afskedsgudstjeneste og reception er udskudt til eftersommeren, i skrivende stund er det planlagt til søndag den 6. september 2020. Se annoncering i dagspressen og på kirkernes hjemmesider.