Nyt fra Gurre Menighedsråd

Foråret er nu på sit højeste, og når I sidder med dette kirkeblad, er der ikke længe til den første sommermåned starter, og bøgen står flot og lysegrøn og danner en fantastisk baggrund for Gurre Kirke. Foråret i vores kirke betyder også gudstjenester der markere Palmesøndag, alle påskes dage der starter med Skærtorsdag over Langfredag og Påskedag og 2. Påskedag. Palmesøndag var der familiegudstjeneste med Tine Skau der opførte et musikdrama om Jesus fra fødsel til død og opstandelse. Bagefter dette tryllebindende drama, trillede vi bl.a. æg på skråningen nedenfor kirken. Alle børn og voksne hyggede sig med først at male æg, og derefter lege om at være bedst til at trille samt mange andre gamle påskelege. Vores præst Annemette Nissen delte med rund hånd ud af chokoladeæg til vinderne. Til sidst ledte alle børnene efter påskereder. En rigtig hyggelig søndag formiddag i Gurre Kirke. De 4 store påskedage i kirken var delt mellem Gurre og Tikøb kirker.

Vores sandwichgudstjenester fungerer godt, og vi fortsætter efter sommeren med disse små aftengudstjenester der begynder kl. 17.30 på tirsdage. Disse gudstjenester er tilrettelagt for hele familien, store som små. Bagefter spiser vi sandwich, heraf navnet sandwichgudstjeneste, og hygger lidt, til vi slutter omkring kl. 19.

Hen over vinteren har Gurre og Tikøb kirker fortsat med ’litterær studiekreds’. De er velbesøgte, og vi er glade for den positive modtagelse de har fået. Der planlægges med at forsætte i efteråret.
Her på midtersiden kan I læse regnskabet for Gurre Kirke 2018, der er et underskud på ca. 57.000 kr. som jeg lige synes, jeg vil knytte en lille kommentar til. Underskuddet skyldes, at vi har indkøbt en ny el græsslåmaskine, en traktor, som der ikke var budgetteret med. Resten af underskuddet er penge, som der er gået til Gurre Kirkes 100 års jubilæum ud over det budgetterede. Så med det taget i betragtning, er vi kommet godt ud af regnskabsåret 2018. 

Vi er nu ved at lægge budget for 2020. Vi vil som altid gøre os umage med, at få det bedste ud af de midler, vi får tildelt.
I september måned holder vi menighedsmøde, hvor vi vil fortælle om året 2018 der er gået og 2019 samt fremlægge de planer, vi på det tidspunkt allerede har for 2020.
Så sæt allerede nu kryds i kalenderen ved den 15. september 2019 kl. 10.30.

Når sommeren kommer, er det blevet tradition, at Gurre Kirke holder ’Sommer orgelkoncerter’. Igen i år skal vi 2 tirsdag sommeraftener i juni nyde vores dejlige orgel, hvor vi har sammensat et spændende og flot program, som vi glæder os til at præsentere.

Læs mere om koncerterne andetsteds i kirkebladet.

Gurre Menighedsråd ønsker alle en rigtig dejlig sommer!

Mette B. Joanesarson