Nyt fra Gurre Menighedsråd

En Æra er slut – Annemette har efter 28 dejlige år i Tikøb Pastorat valgt at på begynde sit otium. Annemette startede den 1. juni og kom frisk fra Jylland med masser af friske ideer.  Hun har sat sit meget positive præg på udviklingen af sognearbejdet, et af hendes hjertebørn har været Børneklubben, hvor utallige børn gennem årene har fået læring om kristendom ind sammen med hygge, kage og saftevand - hvor der er blevet klippet og klisteret og fortalt historier og året har altid sluttet med hestevognstur i gennem forårsskoven til Anemoneøen. Ja, Annemette har gjort det til børnenes frirum!

Men også sogneeftermiddagen og sogneudflugten har haft hendes store kærlighed -  utallige foredragsholdere af alle slags har været forbi Kirkeladen, og utallige steder har været besøgt -  altid vel tilrettelagt med flid og interesse.
Nye faste traditioner er kommet til bl.a. Fastelavnsfejring med tøndeslagning i våbenhuset i Gurre Kirke og i Kirkeladen, hvor Tikøb har slået sig løs, er også Annemettes opfindelse sammen med Påskefejringen, hvor der males påskeæg og leges gamle påskelege i begge sognets kirker Palmesøndag.

Kyndelmissefejring, Skærtorsdagsaften med spisning, høstfest i sognene, ja listen er lang.

Igennem årene er der også udviklet et tæt samarbejde med 3. klasse på Tikøb skole om krybbespillet og i Gurre holdes der fælles juletræsfest hos Sørens Julestue -  efter familiegudstjenesten. 

Annemette har også set det, som en naturlig del af sit arbejde, at tage på hjemme- eller sygebesøg, og hun har også altid taget aktivt del i sognenes sociale liv.  Sammen med vores tidligere organist Henrik Schrøder har hun også stået for udvikling af musiklivet i vores 2 sogne.

Ja, en Æra er slut -  og det er store sko der skal fyldes ud -  det bliver menighedsrådene store opgave i efteråret, som vi går ind til med ildhu og entusiasme -  men inden vi kan ansætte en ny præst skal Præstegården have lidt ny maling og gulvene slibes -  efter 28 år kan det ikke undgås, at panelerne er lidt slidte. I samarbejde med Provstiet er arbejdet ved at blive sat i gang.

Fra begge menighedsråd skal der lyde en stor tak for indsatsen i alle årene, og vi håber du må nyde dit otium. Så håber vi jo også, at se dig til gudstjeneste eller andre arrangementer i et af vores sogne i ny og næ.

Som det fremgår anden steds i kirkebladet, er alle sogneeftermiddagene og litteraturaftener planlagt og der vil forsat være børneklub onsdag eftermiddag -  kor, baby salmesang og rytmik forsætte også uændret. I samarbejde med Provsten er der udarbejdet en gudstjeneste liste, der er lidt ændringer i forhold til det vi plejer, idet enkelte at Fromesser er afløst af eftermiddagsgudstjeneste, sandwichgudstjeneste eller et musikalskarrangement -  det har været meget vigtigt for de to menighedsråd, at der stadigvæk sker noget i vores kirker hver søndag. Vi håber, I alle vil bakke op om disse ændringer, og sidst men ikke mindst glæder vi os til at kunne præsentere en ny præst i de to sogne.

Menighedsrådene ønske alle et rigtig dejligt efterår

Mette Joanesarson og Lisbeth Dragsbæk