Nyt fra Gurre Menighedsråd

Vi har fået vores nye sognepræst – så hjertelig velkommen til Rikke Pedersen!

Vi glæder os til at lære Rikke bedre at kende og at Rikke lærer os bedre at kende!

Vise hvad vi har af aktiviteter i vores kirke i Gurre, hvad vi har at bygge videre på – med respekt for de gode traditioner, der er skabt igennem de sidste mange år. Og ikke mindst at se, hvad der byder sig af nye og spændende ideer her i Gurre og sammen med Tikøb.

Så vær med til at byde Rikke velkommen i vores sogne – tag en sludder med hende når I mødes i dagligdagen - om det er i kirken, til sogneeftermiddage, børneklub eller måske i bussen.
Læs mere om Rikke her under ’Præsten har ordet’, hvor Rikke præsentere sig selv og sin familie.

Menighedsrådet konstituerede sig ved det sidste møde i november 2019 på følgende måde: Formand og kontaktperson Mette B. Joanesarson, næstformand Heidi Knudsen, kasserer Palle Sort, menighedsrådsmedlem Lars Knudsen og Ove Leth-Sørensen samt præsterne Mikkel Togsverd og Hanne Storebjerg der er fødte medlemmer af menighedsrådet. Fra 1. februar indtrådte Rikke Pedersen. Orla Johansen er kirkeværge og Mikael Krohn Jensen er bygningskyndig. 

2020 er også året, hvor der skal være menighedsrådsvalg!
Ja, det er 4 år siden sidst, og det er ikke til at forstå som tiden er løbet afsted.
Kirkeministeriet har ændret lidt i reglerne mht. orienteringsmøderne. Dette møde skal nu afholdes den 12. maj, hvor der ligeledes skal orienteres om menighedsrådets arbejde det forgange år. Selve opstillingsmødet er stadigvæk i september.
Tænk over, om det ikke er noget for dig at deltage i dette spændende arbejde med at skabe liv og vækst i vores kirke i Gurre. Start med at komme til orienteringsmødet den 12. maj. Hold dig ikke tilbage – kom i Gurre Kirke og få en sludder med én af os over en kop kirkekaffe eller ring til én af os i menighedsrådet, og hør om det at være i et menighedsråd. Vi ser frem til at fortælle om det.

Der bliver også mulighed for at læse om alt det fantastiske arbejde, der bliver lavet i kirkerne i hele Helsingør Provsti. Der vil op til orienteringsmødet i maj udkomme et indstik i Nordsjælland, hvor alle sogne bliver præsenteret – så her kan I også læse lidt om Gurre. 

Foråret i Gurre Kirke byder på mange dejlige gudstjenester og koncerter. Her et lille udpluk: Sandwichgudstjenester og Palmesøndags familiegudstjeneste. Langfredag liturgisk gudstjeneste med smuk musik og solosang. Sidst men ikke mindst traditionen tro holder vi forårskoncert i maj.

Gurre Menighedsråd ønsker alle et dejligt forår!

Mette B. Joanesarson