Nyt fra Gurre Menighedsråd

Så er vi i gang igen!

Efter et par måneder hvor alle landets kirker var lukket pga. Corona, åbnedes endelig dørene til Gurre Kirke Kr. Himmelsfartsdag - hvilken fest dag - dejligt igen at få lov til at høre orgelet, synge de dejlige samler og få nogle opbyggelige ord med på vejen.

Sommerorgelkoncerterne er blevet afholdt helt efter planen - under behørig hensyntagen til Corona - hvilket vil sige at vi følge de retningslinjer der er udstukket af Kirkeministeriet i sammen med sundhedsmyndighederne. Alt er gået fint og der har været plads til alle besøgende i kirken, både til gudstjenesterne og koncerterne. Tak for alles medvirken til at det hele er forløbet så fint. Gurre og Tikøbs fælles aktiviteter fortsætter med fuldt program i efteråret, både med sogneeftermiddage og litteraturaftener. Børneklub, konfirmander og kor kører ligeledes for fuld kraft. Og alt er selvfølgelig under behørig hensyntagen til reglerne vedr. Corona.

Som så meget andet har vi været nødt til at ændre i tidspunkterne for årets konfirmationer og høstgudstjenesten pga. Corona. Konfirmationen i Gurre Kirke er den 12. september og efterårets høstgudstjeneste er flyttet til søndag den 4. oktober. Vi glæder os til at hejse flaget og fejre årets konfirmander. På forhånd et stort tillykke til konfirmanderne fra Gurre Kirke.
Høstgudstjenesten i Gurre Kirke vil være som vi plejer med pyntet kirke i efterårets farver. Efter høstgudstjenesten vil der bydes på 'kirke-høst-kaffe', mens Ahrents hestevogn vil køre en tur igennem den efterårsklædte skov.  

Vores sandwichgudstjenester fortsætter også her i efteråret. De er planlagt i månederne september, oktober og november. Disse aftengudstjenester, der begynder kl. 18.00 - BEMÆRK TIDSPUNKTET ER FLYTTET - er tilrettelagt som gudstjeneste for alle, børn som voksne, store som små. Bagefter spiser vi sandwich, heraf navnet sandwichgudstjeneste, og hygger lidt. En dejlig måde for børnene, der bliver fortrolige med at komme i kirken sammen med voksne.

Vi glæder os til at se jer alle.

Fra september 2020 til marts 2021 har Hellebæk Kirke fået lov til at låne Gurre Kirke til gudstjeneste sidste søndag i måneden, dette fremgår af gudstjenestelisten. Hellebæk Kirke skal renoveres og er derfor lukket i perioden. Disse søndage er det Hellebæks præster og personale der vil være i kirken, og vi i Gurre er selvfølgelig også velkomne. Der vil også være gudstjeneste kl. 10.30 i Tikøb Kirke.

Valg 2020

Husk at komme til valget i Gurre Kirke tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.

Der skal vælges medlemmer og suppleanter til menighedsrådet. Så hvis du sidder og tænker: 'Det kunne jeg godt tænke mig'  så hold dig ikke tilbage. Jo flere der tager del i arbejdet i og omkring vores kirke jo bedre! Og husk fordi man møder op, skal man ikke stille op til menighedsrådet - MEN det er vigtigt, at være med til at vælge, hvem der skal sidde i det kommende menighedsråd.

Og ikke mindst hvis vi vil bevare vores dejlige Gurre Kirke, er det vigtigt, at vi viser det.
Det gør man jo ved at møde op til denne valgaften uanset om man ønsker at stille op til menighedsrådet eller være med til at vælge det kommende menighedsråd!

Vel mødt! Gurre Menighedsråd ser frem til at se rigtig mange denne tirsdag aften!

Gurre Menighedsråd ønsker alle en dejlig sensommer og et dejligt efterår!

Mette B. Joanesarson