Nyt fra Gurre Menighedsråd

Menighedsrådet konstituerede sig ved det sidste møde i november 2018 som i forrige periode dvs.: Formand Mette B. Joanesarson, næstformand Heidi Knudsen, kontaktperson Ove Leth-Sørensen, kasserer Palle Sort, menighedsrådsmedlem Lars Knudsen samt præsterne Annemette Nissen, Mikkel Togsverd og Hanne Storebjerg der er fødte medlemmer af menighedsrådet. Orla Johansen er kirkeværge og Mikael Krohn Jensen er bygningskyndig.

Menighedsrådet glæder sig rigtigt meget til at tage fat på endnu et år. Når dette kirkeblad læses har vi allerede haft den første sandwichgudstjeneste og koncert, fremførelsen af Sommerfugledalen, som var en dejlig forestilling. Litteraturaftenerne fortsætter i foråret i Kirkeladen sammen med sogneeftermiddagene. I kirken ser vi frem til familiegudstjenesterne til fastelavn og Palmesøndag, hvor vi glæder os til at se udklædte børn til tøndeslagning og Palmesøndag skal vi male æg og lege påskelege. Påskens gudstjenester spænder vidt både i Tikøb og Gurre Kirke, så velkommen i vore kirker.

Som skrevet under ’Nyt fra Tikøb’ tog vi afsked med vores organist Henrik Schrøder søndag den 30. dec. hvor Henrik spillede til højmessen i Gurre Kirke. Ved den efterfølgende reception i Kirkeladen mødte mange frem for at takke Henrik for alle disse år i vore sogne. Det var nogle dejlige timer omend det også var lidt vemodigt. Herfra Gurre Menighedsråd skal der også lyde en stor tak til Henrik for disse 18 år ved orglet og som korleder for vores 2 dejlige kor. Vi ønsker Henrik held og lykke med de nye udfordringer i Ny Holte Kirke.

Gurre Kirke har også fået ny hjemmeside, så ’smut forbi’ www.gurrekirke.dk og se på alle vore aktiviteter og gudstjenester.

Af det mere praktiske har vi på kirkegården fået installeret nye vandhaner, som er frostsikre, så ingen frostsprungne vandhaner fremover!

Gurre Menighedsråd ønsker alle et dejligt forår!

Mette B. Joanesarson