Menighedsrådet ved Gurre Kirke

Formand og kontaktperson

Heidi Melgaard Knudsen
Gurrevej 294, Gurre
3000 Helsingør
tlf.: 4929 9103 (fastnet)
      2142 5260 (mobil)
mail: bogely294@gmail.com

Næstformand

Mette Kanneworff
Gurrevej 296 B, Gurre
3000 Helsingør

Kasserer

Palle Thomassen Sort
Gurrevej 276 A
3000 Helsingør

Sekretær

Anna Søgaard Hanusovà
Ørsholtvej 1
3490 KVistgård

Menigt medlem

Lars Knudsen
Rødegårdsvej 25
3000 Helsingør

Kirkeværge

Mikael Krohn Jensen
Gurrevej 294, Gurre
3000 Helsingør

Stedfortrædere

Grace Kjartansson

Menighedsrådsmøder

23feb kl. 18:00

Fælles MR-møde

Foregår i: Kirkeladen

23feb kl. 18:00

Dagsorden og referater