Menighedsrådet ved Gurre Kirke

Formand

Mette Bitsch Joanesarson
Volmersvej 18, Gurre
3000 Helsingør
tlf.: 4913 9781
mail: joanesarson.gurre@tdcadsl.dk

Næstformand

Heidi Melgaard Knudsen
Gurrevej 294
3000 Helsingør

Kontaktperson

Ove Leth-Sørensen
Rødegårdsvej 1 A
3000 Helsingør

Kasserer

Palle Thomassen Sort
Gurrevej 276 A
3000 Helsingør

Menigt medlem

Lars Knudsen
Rødegårdsvej 25
3000 Helsingør

Kirkeværge

Orla Johansen
Brygger Heisesvej 22
3000 Helsingør

Stedfortrædere

Grace Kjartansson
Pia Larsen
Mette Kanneworff
Anna Hanusovà

Menighedsrådsmøder

Ingen begivenheder fundet.