Du er her: 

Kirketaxa

Hvis man ønsker at benytte kirketaxaen til højmessen kl. 10.30 skal man ringe til
Kirkekontoret telefon 49 75 80 83 senest torsdag kl. 12.
  
Herefter vil man blive kørt i kirke og bragt hjem igen, når gudstjenesten er forbi.

Kirketaxaen kører fast til sogne-eftermiddagene, som finder sted den sidste fredag i månederne fra september til maj.

Alle er velkomne til at benytte kirketaxaen.

Kørslen er gratis.