Hvordan gør man?

Fødsel

Anmeldes på kirkekontoret senest 2 hverdage efter fødselen.
Forældrenes dåbs /navneattester samt vielsesattest/ eller Omsorgs og ansvarsattest.
(husk den skal være underskrevet af 2 vitterlighedsvidner)

Dåb

Henvendelse sker til kirkekontoret på telefon 49 75 80 83 eller på sikker e-email 

Navngivning

Henvendelse sker til kirkekontoret senest 6 måneder efter fødslen

Vielse

For at blive viet i en sognets kirke skal I bo i sognet, haft boet i sognet eller have anden tilknytning til præst eller kirke. Dette kunne f.eks være ved dåb eller konfirmation i Gurre Kirke. Har man tilknytning men ikke bor i Gurre Sogn, vil der blive opkrævet et gebyr for denne kirkelige handling. I kan kontakte kirkekontoret for at aftale tidspunkt.

Mindst den ene af parterne skal være medlem af Den Danske Folkekirke og der skal indhentes en prøvelsesattest for kommunen. 

En prøvelsesattest er et dokument fra kommunen som bevidner, at I ikke er gift med andre i forvejen. Før vielsen i kirken, skal I derfor have en prøvelsesattest fra kommunen, som skal afleveres til kirkekontoret. I skal udfylde en ægteskabserklæring på borger.dk for at få prøvelsesattesten. Attesten viser, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Prøvelsesattesten er gyldig i fire måneder og skal afleveres på eller sendes til kirkekontoret senest 4 uger før vielsen. Læs mere om prøvelsesattesten på borger.dk. 

Dødsfald

Når man har mistet, kan man komme til den kirkelige begravelse eller bisættelse for at sige et sidste farvel. Samtidig hører vi, hvad det kristne budskab har at sige til mennesker, som sørger og savner.

De fleste henvender sig til en bedemand for at få hjælp til det praktiske i forbindelse med dødsfald og begravelse. Det er de pårørendes eget valg, om de vil have hjælp af en bedemand. Man kan godt selv sørge for nogle eller alle de ting, der skal ordnes. 

Efter et dødsfald skal en læge tilse afdøde og skrive dødsattesten. Lægen anmelder dødsfaldet til begravelsesmyndigheden, som er sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, som afdøde havde bopæl i. 

Det er nu muligt at anmode om begravelse/bisættelse med Nem-id på www.borger.dk. Anmodningen skal ske senest 2 hverdage efter dødsfaldet til kirkekontoret i bopælssognet.

Begravelse

Da sorgen ofte er overvældende, og fordi der skal ordnes mange uvante ting på få dage, oplever de fleste dog, at det er godt at få hjælp til det praktiske. En bedemand kan hjælpe med mange af de følgende ting, som skal ordnes efter et dødsfald.

I Gurre Sogn skal henvendelse ske til kirkekontoret. 

Sognebåndsløsning

Henvendelse til sognepræsten