Sct. Jacobs Kapel

Engang lå der i Gurre, overfor det sagnomspundne Gurre Slot, en romansk kirke fra 1200 tallet. Ifølge kilderne blev det flittigt brugt af Kong Valdemar Atterdag, som vi ved havde sit Himmerige i Gurre.

Vi ved han foretog flere pilgrimsrejser til den pavelige kurie i Avignon og med sig tilbage bragte han flere relikvier til kirken, som var viet til Sct. Jacob. Med reformationen forsvandt kirken og i dag ses kun fundamentstenen tilbage. Da Gurre nye kirke skulle bygges blev grundstenene hentet fra den gamle Sct. Jacobs kirke og lagt på Spidsbjerg Bakke i Nyrup Hegn den 30 maj 1917.

Men hvem var Sct. Jacob eller Sankt Ib, som er hans nordiske navn? Jacob er en helgen. Han var en af Jesu apostle. Han havde en bror, der hed Johannes og deres far hed Zebedæus. Jacob virkede i Jerusalem og i Spanien, hvor hans grav findes i Santiago (Sankt Jacob) di Compostella. Legenden fortæller, at da Jacobs døde krop blev ført til Compostella i en båd, passerede et brudeoptog forbi tæt ved stranden. Brudgommens hest blev skræmt og løb ud i vandet. Da den dukkede op i nærheden af skibet med Jacobs døde krop var både rytter og hest fyldt med muslinger. Jacobs disciple forklarede brudgommen, at det var den døde apostel, der havde redder ham.

Det gjorde så dybt et indtryk på brudgommen, at han straks lod sig døbe. Derefter red han gennem bølgerne tilbage til stranden. Da hans venner hørte om underet lod de sig også døbe.
Sct. Jacob ses ofte afbilledet med en muslingeskal. Den kaldes også en Ibskal. Og kommer man til Santiago di Compostella enten som pilgrim eller turist får man en muslingeskal eller kan købe den som souvenirs. Muslingeskallen kan ses i mange danske kirker. I Århus Domkirke kan den ses over indgangen og i Københavns Domkirke har Bertel Thorvaldsen formet døbefonten som en muslingeskal. Muslingeskallen, Sankt Ib skallen er derfor et kendingstegn for apostlen Jacob og et symbol på dåben.

Annemette Nissen