Musik og sang for de små i Tikøb Kirke

BABY- SALMESANG I TIKØB KIRKE

Hver torsdag kl. 10.15 er der gratis babysalmesang. Vi synger, danser og pusler om de små, og bagefter hygger vi sammen over en kop kaffe. Det er en sansemættet stund for de små og et hyggeligt afbræk i hverdagen for de voksne. Alle med babyer fra ca. 2-10 måneder er velkomne.

SMÅBØRNS-RYTMIK I TIKØB KIRKE

Hver torsdag kl. 9.15 er der musikalsk legestue for 1-3 årige og deres voksne. Det er en livsbekræftende stund med leg, dans og sang for hjemmegående og dagplejere, og kirken lægger lokale til en stund med spisning og kaffe bagefter. Tilbuddet er gratis men kræver tilmelding.

Kontakt Tine på tlf. 6068 0602 for mere info og tilmelding for begge hold.

Tine Grönlund
Kirkemusiker
Tikøb og Gurre kirker

Kalender for babysalmesang

Ingen begivenheder fundet.