Langfredag i Gurre Kirke

LITURGISK MUSIKGUDSTJENESTE

fredag den 10. april kl. 10.30

Langfredag bliver en særlig gudstjeneste, hvor påskens tekster om Jesu lidelseshistorie kommer i fokus afvekslende med musikalske indslag, der giver tid til fordybelse.
Cellist Birgitte Øland, Det Kgl. Kapel, medvirker, ligeledes synger kirkesanger Tine Grønlund solo bl. a. med ny komponeret langfredagsmusik af kirkens organist, Vibeke Højlund. Desuden medvirker Tikøb og Gurre kirkers ungdomskor med et par smukke klassiske satser af Mozart og César Franck.