Alle gudstjenester er aflyst indtil 4. januar 2021

Coronaforholdsregler

Grundet de netop modtagne nye restriktioner og kraftige anbefalinger om ikke at holde julegudstjenester er alle tjenester aflyst frem til den 4.1.21

Der bliver lagt en lille andagt på FaceBook og med et link på hjemmesiden -  senere kommer også Rikke´s juleprædiken.

Al kontakt til kirkekontoret bedes fortsat foregå telefonisk på 4975 8083

Krav om mundbind i kirke, kirkelade og kirkekontor

Alle ansatte, frivillige, deltagere og besøgende på 12 år og derover skal overholde de gældende krav om brug af mundbind, når de befinder sig i lokaler med offentlig adgang, hvor folkekirken og andre trossamfund gennemfører aktiviteter

I kirken og i kirkeladen skal alle ansatte, frivillige, deltagere og besøgende skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de går ind og ud af lokalet, samt når de bevæger sig rundt i lokalet. Kravet omfatter derimod ikke deltagere og besøgende, der sidder ned/knæler under aktiviteten. Kravet omfatter heller ikke deltagere, der som led i en ceremoniel aktivitet fx en kirkelig/religiøs handling, kortvarigt rejser sig op, for derefter at sætte sig ned igen på samme plads. Kravet omfatter heller ikke forkyndere og medvirkende under udøvelse af ceremonier samt foredragsholdere og andre optrædende under menighedsaktiviteter.

I kirken og på kirkegårdskontoret, gælder de samme regler for brug af mundbind i lokaler, hvor folkekirken og andre trossamfund gennemfører aktiviteter. Det betyder at besøgende på 12 år og derover skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de går ind og ud af kirkekontoret, samt når de bevæger sig rundt på kirkekontoret. Kravet gælder ikke, når de besøgende sidder ned.

I forbindelse med menighedsrådsmøder med offentlig adgang, gælder de almindelige regler for brug af mundbind i lokaler, hvor folkekirken og andre trossamfund gennemfører aktiviteter, som anført ovenfor. Dog skal menighedsrådets medlemmer ikke bære mundbind eller visir under mødet, når vedkommende fx står ved en tavle. Krav om anvendelse af mundbind eller visir gælder ikke, hvis et møde afholdes uden offentlig adgang.