Velkommen til Gurre Kirke

Sognepræst
Annemette Nissen

TAK.
I forlængelse af mit 25 års jubilæum som sognepræst i Gurre og Tikøb vil jeg gerne takke alle som ved fremmøde, gaver og hilsner var med til at gøre mit jubilæum til en festlig og uforglemmelig dag.
Annemette Nissen
Adresser:
Gurre Kirke: Gurrevej 321, 3000 Helsingør - Kirkeladen: Præstevænget 14, 3080 Tikøb
Tikøb Kirke: Kvistgårdsvej 1, 3080 Tikøb